> div" class="drawe "drawer-left"/> /heawe rolue=bannpr"> div" id=/hea-md">; div" class=/hea-md-wrap">; div" class=fair-info">; div" class=/log">; div" class=/log-/mai1">; ; div>; ul>;
 • ; /div>; /div>; div" class=clearBoth"a>
  ; >
  ; > div" class= button-wrap buttonk-mobile>; ul" class= buttonr>; /li; '//li; span" class="langtop">; /l" class="langarea "hidden-xs hidden-sm">'//li; div" class=/langsub">; ; ul" class=/langselect">; /script> language(); //script> ; /div>; //pana; //pana; ; div" class=clearBoth"a>
  ; ul" class= sociax-icos- socia-/heawer>; /li; '''''; div" class=clearBoth"a>
  ; >
  ; > div" class=clearBoth"a>
  ; >
  ; >
  ; > < buttot type= butto'" class="drawertoggle "drawerhamburgsr visiblen-xsvisiblen-sm"; >span" class="drawerhamburgsrx-icos"> nav" id=/mair-na'" class="drawer-na'"rolue=-naigratio">; div" class=-na-wrap">; ul" class="drawer-men /mair-na'>; span" class="lang-block-mobile>; /l" class="drawer-dropdow visiblen-xsvisiblen-sm"; a" class="drawer-menu-item-menu"lan" (dat- argset=#" (dat- oggles="dropdow'"rolue= butto'"uaia-expandeid="alste>span" class="drawercyares">; /script> languageMobile(); //script> ; //li; Anasayfa>"FuarHakkıend>span" class="drawercyares">;
 • "FuarKünyesi>"FuarA larNasıl Ulaşırım?"FuarSonuç Raporu; //li; Katrılmcrıar>span" class="drawercyares">;
 • Katrılmcr Proftli>Öen Kayıt Form>Katrılmcr Hizmeitlri>Katrılmcr Llstesi>Stand Yerleşim P lar'span" id=lblPortal">Katrılmcr Bilgi Portalr"Htel Rezervrsyon; //li; Ziyyareçtler>span" class="drawercyares">;
 • Ziyyareçt Proftli>İmza Güntlri ProgramrEtkinlik veSöyleşi ProgramrNasıl Ulaşırım?Randevu Talept Form>"Htel Rezervrsyon; //li; Medya & Basın>span" class="drawercyares">;
 • Basın Bülteatlri>Haberler>Foto Gatlri>Video Gatlri>"FuarSonuç RaporuMedya PartnerleriMedya Materyalleri>Sektörel YKaynar>; //li; İletişim>; ul" class= sociax-icos--naigle>; /li; '''''; >
  ; ><-na-> div" class=couunter>>span" class=couunte-spanE>KalaneSüre>
  ; >
  ; >ceunte> div" class=messPag">>
  > > div" class=clearBoth"a>
  ; /script> $(docu-met).ready(funcatio() {; if (!isIE(8)) {; $('."drawe')."drawee(); }; }(); //script> < > > < /script type=text/javrsscrip" src="js/jssor.slider.maii.jss"> div" class=/ecatio-wrap">; div" class=mmairwrap">; div" class=containerrwrap">; div" class=rowE>; ; div" id=jssor_1"" class=mmairslider">; div"(dat-us="oadmig"" class=mmairslider-"oadmig"-> div" class=msl-2"a>
  ; div" class=msl-3"a>
  ; >
  ; >div"(dat-us=slides"" class=mmairslider-2"-> > > >div"(dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="> > >img"(dat-us=imPag" src="../media/img_slider/hHomfFloo- 207new.jpgs" /> >div" class=mmaircontmetm"> >div" class=th-:title>> >p>>p> "Home Floor–r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar, 25-28 Ekim 207" arihtlri arasında "HomeTex "le eşzlamnalıoarak CNR Expo Yeşilköyde açrılyor!.. >
  ; >
  ; '
  ; > >div"(dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="> > >img"(dat-us=imPag" src="../imPags/hHomfFloo4.jpgs" /> >div" class=mmaircontmetm"> >div" class=th-:title>> >p>>p> Sektörün İhracaa Önü Açrk Mevcut potansiyelle yrıda 500 milyon metrekare makine hHalsı üretme Türkiye, kalite alglsı veüretimkapasitesi bakımından dünyada lider konumda.> > >
  ; >
  ; '
  ; > >div"(dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="> > >img"(dat-us=imPag" src="../imPags/hHomfFloo1.jpgs" /> >div" class=mmaircontmetm"> >div" class=th-:title>> >p>>p> "Home FloorfFuar "HomeTex "le eş zlamnalıoarak 92eülkedme Halcr grubuna  ev sahipliği yapacak> > >
  ; >
  ; '
  ; > >div"(dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="> > >img"(dat-us=imPag" src="../imPags/hHomfFloo2.jpgs" /> >div" class=mmaircontmetm"> >div" class=th-:title>> >p>>p> "Home Floorev teksatli vedekorrsyon sektörünün yerli veyabancr Halcrıarla buluşacağr "HomeTex "le birlikte, dev bir alanda gerçekleşiyor. > > >
  ; >
  ; '
  ; > >div"(dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="> > >img"(dat-us=imPag" src="../imPags/hHomfFloo5.jpgs" /> >div" class=mmaircontmetm"> >div" class=th-:title>> >p>>p> "HomeTex'in gücündme faydalanarak tüm sektörveduyurulacakoan "Home Floor’da, Türk hHal sektörünün gücünün ulusararası arenada gösterilmesi veyentliktlrinin de paylaşılması hedmflentyor.> > >
  ; >
  ; '
  ; ; >
  ; ; div"(dat-us=nnaigraoo"" class=jssorb05" (dat-autoceunte="1"-> div"(dat-us=proto typ"a>
  ; >
  ; > span"(dat-us=arrowleft"" class=jssora12l" (dat-autoceunte="2s">; /div>; div" class=col-sm-3">; div" id=jssor_3"" class=newn-slider">; div"(dat-us="oadmig"" class=newn-"oadmig"-> div" class="oadmig-1"a>
  ; div" class="oadmig-2"a>
  ; >
  ; >div" class=newn-slides""(dat-us=slides"-> > > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=1439">; >div" class=newn-thumb">; >h4>"Home FloorBüyümeye Devam Edtyor; >p> div>; CNR Holdmig kuruluşalarndan İstanbul Fuacrılk" arafrndan Türkiye Ev Teksatli Sanayicitlri veİş AdamalarıDerneği (TETSİAD) iş birliğiyle 25-28 Ekim 207" arihtlri arasında düzeatlnen "Hom &-FFloor–r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar’na, Türkiye’nminöndm getlnnörom kumaşeüreticitlrindme Ünivdesrl Teksatl de katrıdı.  >
  ; div>;  >
  ; div>; Ünivdesrl Teksatl; 204 yrıında ev teksatli sektörüne hHal, ktlim, yolluk vebattaniye "le giriş yaptı. Vigor Hal, Anadolu Ktlim, Welsoft veSoftech markmalarnl, özel" aslarmalıdeseatlr veüretimteknolojisi "le birleştirerek sektörün lider firamalarndan biriodu. Gentş bir hHal vektlim kolekstyonuna sahipoan Vigor Hal veAnadolu Ktlim, geçmtştme günümüze getln, Anadolu’nun etnik kültürünün ylar sıra günümüzün modere çizgitlrinin tşaleniği biatlrce modeli "le kulllarıdığr her mekanda farklrılk"yaratlyor.  >
  ; div>;  >
  ; div>; Dünyanın sayrıı poareüreticitlrindme oan Ünivdesrl Teksatl,-bu alandakitecrübetlrindme adığr güç "le kısa süredvebattaniye üretimindm de söz sahibiodu. Patmeti Ünivdesrl Teksatl’e ait oan Welsoft veSoftech battaniyetlri Türkiye vedünyanın birçokeülkesindm rağbet görüyor.>
  ; div>;  >
  ; div>; Türkiye’nminitlri getlnnfiramalarnın ylar sıra gentş aslarm ekibi"le deseatlrine düzeatioarak yentllrini ekleyme Ünivdesrl Teksatl’indm yer adığr "Home Floorbüyümeye devam edtyor.  >
  ; div>;  >
  ; div>;  >
  ; >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=1383">; >div" class=newn-thumb">; >h4>Dünya hHalyr "Hom &-FFloo’dan alyor; >p> div>; "Hom &-FFloor–r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar, CNR Holdmig kuruluşalarndan İstanbul Fuacrılk" arafrndan Türkiye Ev Teksatli Sanayicitlri veİş AdamalarıDerneği (TETSİAD) iş birliğiyle 25-28 Ekim 207" arihtlri arasında ikinci kez gerçekleşecek.  >
  ; div>;  >
  ; div>; Geçme yrı"lkidüzeatlnen, yurtiçi veyurtdışı ziyyareçitlri arafrndan odukça ilgi gören "Hom &-FFloo’un bu yrıkiiseraejisi daha fazla ihracat üzerine kuruldu. Yerli veyabancr çokesayrda ziyyareçinminağrrlanacağr fFua, hHal sektörünün iç vedış pazlarnı da odukça canlandıracak.  >
  ; div>;  >
  ; div>; Birleşmtş Millettlr vritlrine göre, yrıda 500 milyon metrekare makine hHalsı üretme Türkiye, kalite alglsı veüretimkapasitesi bakımından dünyada lider konumda. Yaklaşık 150eülkeye "hracat gerçekleştiren hHal sektörümüz "hracatrnın %73’ünü bu ülketlrdme sadece 2’sine gerçekleştirtyor. Glri kalane130eülkeye "se %27’likbir ihracat çrktlsı oluyor. Bu da gösteriyorekt, makine hHalsı ihracat hacmimizi diğer ülketlrin ylar sıra bu 130eülkeye dm yoğunlaştlrammız gerekiyor.  >
  ; div>;  >
  ; div>; Ülkemizin makine hHalsı ihracat potansiyelini öne çrkaramnın ylar sıra, iç pazlar canlandırmak lamcryla projealenirniğimiz, geçme yrı3790'r yabancr olmak üzere toapla 22.134 sektör profesyonelini aynr çatr altrna toaplyan "Hom &-FFloor-r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar’nın katrılmcr kKayıalarıdevam edtyor.  >
  ; div>;  >
  ; >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=42"-> >div" class=newn-thumb">; >h4>>p> Nedme Fuaa KatrımHalsınız?

  ; >p> p> El vemakine yapımı hHallua, ktlim, teksatl yer döşemetlri, eclatik yer döşemetlri, plainant, ahşap parke, teksatl makinesi veaksesuarlaar, lif, iplik veteksatl ürüntlri işi yapan katrılmcrlaarmızla bir arada oarak doğru, güventlir veticari bağalntrlaa kurarken, ithHaatçrıua, ihracatçrıua, üreticitlr, toatancrlaa vedgiseibütörtlr, aceunttlr, alm ofistlri, büyük operktnd mağazlua, zincir mağazlua, Hteltlr, taslarmcrıua, iç mimarlaa vedekorrtörtlrminziyyaretlri ile tş sahanızr, ticari faaliyretlrinizi geliştirebtlir karalıanlaşamalaa imza datbtlirsiniz. > > >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=41"-> >div" class=newn-thumb">; >h4>>p> Biatlrce çmşit aslarm bir arada

  ; >p> p> Hal& Zemin Fuar, Ortadoğu ile tş bağalntrlaar kurmak lsteyme tüm firamala için mükemmet bir fresra sunuyor. FFua, doğru Halcrıarr uygun zlamn veyerdm doğru satrcrlaa "le bir araya getirerek sektörün ticari hacmini yükseltmeyi lamçlyor. 2 milyaa doarr aşan" hracat hacmine sahipTürk hHal üreticitlri yent desea vemodele sahipürüntlrinin ylar sıra kclaik özelliğe sahiphHalluar "Home Floo’da sergitlyeceklerx > > >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=40"-> >div" class=newn-thumb">; >h4>>p> Hedmf 60.000 ktşi >

  ; >p> p> HomeTex, yurt içi veyurt dışında yaptığr tlartım, pazlaplam çalışamalarısayesindm her seae bir önceki yrıa göre daha çokeziyyareçi çmkerek allarnda rekorr koşuyor. Glçme yrı"kincisi gerçekleştirtlen "HomeTex’i 5132’si yabancr olmak üzere toaplada 35.126 ktşieziyyare etti. "HomeTex'in gücündme faydalanarak tüm sektörveduyurulacakoan "Home Floor’da, Türk hHal sektörünün gücünün ulusararası arenada gösterilmesi veyentliktlrinin de paylaşılması hedmflentyor.r Halı vezZeminsektörüyle birlikte "HomeTex’iinönemli bir açrğr da giderilmtş olacak. 8salonr ve120.000rmetrekarede gerçekleştirtlecekrfFuarneziyyareçi hedmfie60.000 ktşi.> > >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=39">; >div" class=newn-thumb">; >h4>>p> "Home Floorve "HomeTex 92eülkedme Halcr grubuna ev sahipliği yapacak>

  ; >p> p> 500r'ün üzerinde firamya ev sahipliği yapan "HomeTex, hHal vezZeminsektörünün ticaretioin yoğun oduğu Suudi Artbtstan, ABD, Irak, Libya veAlmanya başta olmak üzere İtalya, Fransa, Rusya, Çin veTürki Cumhuriyrei ülketlrinin de içindvebulunduğu 55eülkedme Halcr grubununağrrlayacak. > > >
  ; '
  ; > >div" class=newn-bn" (dat-p="112.50'"styles="isp ly: none;m"> >a" href="http:/cnrhHomfFloo.com/haberlersubpPagx.asp?NewnID=38">; >div" class=newn-thumb">; >h4>>p> "Hal vezZeminsektörü, hedmf pazlaplarneHalcrıarryla "HomeTex'te ticaret köprüsü kuruyor! >

  ; >p> p> "Home Floor-r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar,rev teksatli vedekorrsyon dentlniğindveakılalaa getlnntekrfFuaoan "HomeTex "le eş zlamnalıoarak 26 –r29 Ekim 206r arihtlri arasında CNR Expo çatrsr altrnda bir araya geliyor. Ev teksatli sektörünün gücünü, presatjini vetecrübesini yansrtan "HomeTex "le ilk kez eş zlamnalıgerçekleşecek "Home Floor-r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar,rev teksatli vedekorrsyon sektörünün gereksinimtlrine uygun oarak gerçekleştirtlecekrtlartım çalışamaları"le katrılmcrlaarnın ticaret potansiyelinineHrtmasına oanakrtlaryacak. Ev Teksatli Sanayicitlri veİş AdamalarıDerneği iş birliğiyle bu yrı 3. kez adından söz ettirecek. > > >
  ; '
  ; > > >
  ; > span"(dat-us=arrowleft"" class=jssora08l" (dat-autoceunte="1s">; /div>; >
  ; >
  ; >div" class=containerrwrap">; div" class=rowE>; ; div" class="tst-ceunte">; div" class=pPagrcontmetm"> div" class=pPragraphrwrap">; div" class=pPragraphrtexts"; >h3" class=ttitl-inline hHompPag">>span" id=ContmetPlaceHolder1_lblTtitle>>p> "Home Floor–r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar, 25-28 Ekim 207" arihtlri arasında "HomeTex "le eşzlamnalıoarak CNR Expo Yeşilköyde açrılyor!..span" id=ContmetPlaceHolder1_lblContmetm">p> "Home Floor–r Halı ve Zemin Kaplamaları Fuar, ev teksatli vedekorrsyon dentlniğindveakılalaa getlnntekrfFuaoan "HomeTex "le eş zlamnalıoarak 25-28 Ekim 207" arihtlri arasında İstanbul Fuacrılk"A.Ş. arafrndan, TETSİADr-rTürkiye Ev Teksatli Sanayicitlri veİş AdamalarıDerneği işbirliği "le CNR Expo çatrsr altrnda bir araya geliyor.< >p>;  > >p>; Sektörün İhracata Önü Açrk Mevcut potansiyelle yrıda 500 milyon metrekare makine hHalsı üretme Türkiye, kalite alglsı veüretimkapasitesi bakımından dünyada lider konumda. Global rekabet ortamında liderliği sürdürmekriçin markm değerini korumak vearırmak gerekmektedir. Birleşmtş Millettlr İstatiatiktlrine göre, Türkiye makine hHalsınr yaklaşık 150eülkeye "hraç etmektedir; ancakhakimpazla sayrıtbtlecekrilk 20 ithHaatçreülkeninetoapla makine hHalsı ihracatındaki payı %73’tlrdmdir. Bu da göstermektedir ki makine hHalsı ihracat pazlarmız gentşaltilmeye veihracat hacmimizi Hrtırmaya oabtlniğince el vrişaidir.< >p>;  > >p>; "Home Floorve "HomeTex 92eülkedme Halcr grubuna ev sahipliği yapacak 600 firamya ev sahipliği yapan "HomeTex, hHal vezZeminsektörünün ticaretioin yoğun oduğu Suudi Artbtstan, ABD, Irak, Libya veAlmanya başta olmak üzere İtalya, Fransa, Rusya, Çin veTürki Cumhuriyrei ülketlrinin de içindvebulunduğu 92eülkedme Halcr grubununağrrlayacak.< >p>;  > >p>; "HomeTex'in gücündme faydalanarak tüm sektörveduyurulacakoan "Home Floor’da, Türk hHal sektörünün gücünün ulusararası arenada gösterilmesi veyentliktlrinin de paylaşılması hedmflentyor.> >;
  ; >
  ; /div>; /div>; div" class=col-sm-3 sidebae">; ; > div" class=col-sm-12 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http://wwwexpotoue.com.trE>; img" class=-mg-responsive" width="100%" src="../media/img_bannpr/expotouetr.pngs" /> '; > div" class=col-sm-12 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http://wwwcnrdunyagida.com>; img" class=-mg-responsive" width="100%" src="media/img_bannpr/expofood.pngs" /> '; > ; /div>; >
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > div" class=foonte-height"a>
  ; >
  ; > > ; >div" class=foonte-height"a>
  ; >
  ; >
  ; > div" class=foonte-wrap">; div" class=/ponsors"> img" class=-mg-responsive" src="imPags/logos1.pngs" />
  ; >
  ; > > div" id=foonte-box">; div" class=foonte-wrap">; div" class=rowE>; > div" class=col-sm-6">; div" class=foonte-wrap-bottom>; ul" class=foonte--men col-xs-4 col-sm-3 tab1-llst1"-> "FuarKünyesi>"FuarA larNasıl Ulaşırım"FuarTakvimiOtel Rezervrsyonİletişim>; ul" class=foonte--men col-xs-4 col-sm-3 tab2-llst1"-> Katrılmcr Proftli>Öin Kayıt Form>Katrılmcr Hizmretlri>Katrılmcr Llstesi>Stand Yerleşim P larZiyyareçi Proftli>Randevu Talept Form>; ul" class=foonte--men col-xs-4 col-sm-3 tab3-llst1"-> Basın Bülteatlri>Habeler>Foto Gatlri>Video Gatlri>Medya Partnerleri"FuarSonuç RaporuKatrılmcr Bilgi Portalr; div" class=clearBoth"a>
  ; /div>; >
  ; > > div" class=col-sm-6">; div" class=bultea-ceunte">; div" class=bultea-toprwrap">; div" class=bultea-wrap wrap-line">; ul" class=foonte- sociam"> li" class=bultea-ttitle>>span" id=lblFollowUsOnSsociaMedia">Sosyal medyada bizi akip edtn; div" class=clearBoth"a>
  ; ul" class= sociax-icos- sociaxmobtlem"> li>; a" href="httsp:/facebook.com/"Homtex FuaiE" id=FacebookAnchor3" titlt=Facebook'" class=-ico-facebook'" argset=_blanks>'; a" href="httsp:/"twitte.com/hHomtexfFuaiE" id=TtwitteAnchor3" titlt=Ttwitte'" class=-ico-ttwitte'" argset=_blanks>'; a" href="httsp://www'; a" href="httsp://wwwinstagramn.om/.nrexpoE" id=InstagramAnchor3" titlt=Instagram'" class=-ico-instagram'" argset=_blanks>'; a" href="httsp://wwwyoutuben.om/.hannpl/UCIuCct7IHRLt3tg_XlL8-0AE" id=YoutubeAnchor3" titlt=Youtube'" class=-ico-youtube'" argset=_blanks>'; >
  ; div" class=bultea-wrap">; a (dat-toggtlt=modal" (dat- argset=#examp eModal" class=buttco-newnlettte1" onclick='ShowPopup();'" href=">'
  ; div" class=clearBoth"a>
  ; /div>; div" class=row logo-alt bultea-wrap">; div" class=col-sm-6 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http://wwwcnrexpo.com>
  ; div" class=col-sm-6 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http://wwwexpotoue.com.trE>
  ; div" class=col-sm-6 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http:/standfit.com>
  ; div" class=col-sm-6 col-xs-6">; a" argset=_blanks" href="http:/cnrdunyagida.com>
  ; >
  ; /div>; >
  ; > >
  ; >
  ; >div" class=clearBoth"a>
  ; >
  ; > > div" id=foonte-bottom>; div" class=foonte-wrap-2"-> span" class=copyright"a>span" id=lblCopyRight"aCopyright© CNR HOLDING. Tüm HaklaarıSaklrdır.
  ; >
  ; >
  ; > > ; > a"styles="isp ly: none" class=sp lshmodal" (dat- oggtlt=modal" (dat- argset=#popupModal" href=">'div" class=modal fadeE" id=popupModal" atbtndex="-1" roles="ialog" uaia-labelledbyd=popupModalLabel>; div" class=modal-"ialog" roles="ocummetm"> div" class=modal-contmetm"> div" class=modal-header""styles=paddmig: 0"-> span"uaia-hidden="true"a× ; >
  ; >div" class=modal-body"i>
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > > ; >input nnmps=ctl00$SitePath" typs=hiddenE" id=SitePath" valuef="http:/cnrhHomfFloo.com/s" /> >input nnmps=ctl00$web_id" typs=hiddenE" id=web_id" valuef=136s" /> > div" id="ialog" styles="isp ly: none;m"> >div" class="for-group">; label "fos=recipimetnnmp" class=control-label">Adınız ; input nnmps=ctl00$Nnmp" typs=texts" id=Nnmp" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetsurnnmp" class=control-label">Soyadınız ; input nnmps=ctl00$Surnnmp" typs=texts" id=Surnnmp" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetemail" class=control-label">E-Posta ; input nnmps=ctl00$Email" typs=texts" id=Email" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetgsm" class=control-label">Telefon; input nnmps=ctl00$Gsm" typs=texts" id=Gsm" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class=modal-foontem"> div" class=modal-foonte2"-> ; >span" class=onay-butco btn-dangtem"Onay Metni İçin Tıklayınız label "fos=newnlettte-check" class=control-label"> input id=newnlettte-check" typs=checkbox"" / Onay metnini okudum, E-Bülteae kKayı olmak iatiyorum; ; >
  ; div" class=clearBoth"a>
  ; div" class=onay-metni" styles="isp ly:none"a; Cnr Holdmigin'minsahipoduğu şirkretlr, tedarikçitlri veişbirliği "çlrisindm oduğu kuruluşalaa ilişkminhizmre, reklam, ilan, kampanya vefaaliyretlrihakkında; arafrma bilgitlenirme yapılmasına ve6563Sayrıı Kanun uyaarnca ticari elekseonikrilltiler paylaşılmasına onay veriyoreve vrniğim onayı iptal ettirmekristediğimde, talebimi Cnr Holdmig'minbu mecrada bulunanrilltişim kanallaarıüzlrindme btlnirmeyi kabuledtyorum.; >
  ; >
  ; >
  ; > ; > div" id="ialogenE"styles="isp ly: none""> >div" class="for-group">; label "fos=recipimetnnmp" class=control-label">Your Nnmp; input nnmps=ctl00$Text1" typs=texts" id=Text1" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetsurnnmp" class=control-label">Your Surnnmp; input nnmps=ctl00$Text2" typs=texts" id=Text2" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetemail" class=control-label">E-Mail; input nnmps=ctl00$Text3" typs=texts" id=Text3" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class="for-group">; label "fos=recipimetgsm" class=control-label">Phone; input nnmps=ctl00$Text4" typs=texts" id=Text4" styles=width:100%; paddmig:5pxs" /> >
  ; >div" class=modal-foontem"> div" class=modal-foonte2"-> ; >span" class=onay-butco btn-dangtem"I read confiramatio text, label "fos=newnlettte-check2" class=control-label"> input id=newnlettte-check2" typs=checkbox"" /I want to be resgiisered "fo E-Bulletio;
  ; div" class=clearBoth"a>
  ; div" class=onay-metni" styles="isp ly:none"a; Cnr Holdmigin'minsahipoduğu şirkretlr, tedarikçitlri veişbirliği "çlrisindm oduğu kuruluşalaa ilişkminhizmre, reklam, ilan, kampanya vefaaliyretlrihakkında; arafrma bilgitlenirme yapılmasına ve6563Sayrıı Kanun uyaarnca ticari elekseonikrilltiler paylaşılmasına onay veriyoreve vrniğim onayı iptal ettirmekristediğimde, talebimi Cnr Holdmig'minbu mecrada bulunanrilltişim kanallaarıüzlrindme btlnirmeyi kabuledtyorum.; >
  ; >
  ; >
  ; > > > div" id="ialog2E"styles="isp ly: none""> Bilgitlriniz arafrmıza ulaşaıştır.; Teşekküredlriz.; > Tamam> >
  ; >
  ; > > div" id="ialog2enE"styles="isp ly: none""> Your Inforamatio Has Been Smet; Thank you.; > Close> >
  ; >
  ; > ; > >buttco (dat- oggtlt=modal" (dat-"ismiass=modal" uaia-label="Close" (dat- argset=#modal-successE" id=ForaTr" styles="isp ly:none" typs=buttcoEa> >buttco (dat- oggtlt=modal" (dat-"ismiass=modal" uaia-label="Close" (dat- argset=#modal-errors" id=ErrorTr" styles="isp ly:none" typs=buttcoEa> >buttco (dat- oggtlt=modal" (dat-"ismiass=modal" uaia-label="Close" (dat- argset=#modal-success2E" id=ForaEnE"styles="isp ly:none" typs=buttcoEa> >buttco (dat- oggtlt=modal" (dat-"ismiass=modal" uaia-label="Close" (dat- argset=#modal-error2s" id=ErrorEnE"styles="isp ly:none" typs=buttcoEa> > > div" class=modal fadeE" id=modal-successE"atbtndex="-1" roles="ialog" uaia-labelledbyd=examp eModalLabel2"-> div" class=modal-"ialog modal-"ialog-2" roles="ocummetm"> div" class=modal-contmetm"> div" class=modal-body"i> Bilgitlriniz arafrmıza ulaşaıştır.; <
  ; >
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > > div" class=modal fadeE" id=modal-errors"atbtndex="-1" roles="ialog" uaia-labelledbyd=examp eModalLabel2"-> div" class=modal-"ialog modal-"ialog-2" roles="ocummetm"> div" class=modal-contmetm"> div" class=modal-body"i> >span>Hdat!> <
  ; >
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > > > div" class=modal fadeE" id=modal-success2s"atbtndex="-1" roles="ialog" uaia-labelledbyd=examp eModalLabel2"-> div" class=modal-"ialog modal-"ialog-2" roles="ocummetm"> div" class=modal-contmetm"> div" class=modal-body"i> Your messPag has been smet.; <
  ; >
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > > div" class=modal fadeE" id=modal-error2s"atbtndex="-1" roles="ialog" uaia-labelledbyd=examp eModalLabel2"-> div" class=modal-"ialog modal-"ialog-2" roles="ocummetm"> div" class=modal-contmetm"> div" class=modal-body"i> >span>Error!> <
  ; >
  ; >
  ; >
  ; >
  ; > > > > >div" id=pnlGoogleAnalyticssa; > >
  ; <"for-> >script typs=text/javascript" src="js/main.min.jss">; ; ;